"ลูกส.ส.๒ มีสัมมาคารวะ"   อัตลักษณ์ของผู้เรียน           "แหล่งสร้างคนดี ศรีบางซื่อ"    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
   
 
   
 
http://www.free-counter-plus.com
 

 

 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศจากโรงเรียน
  • จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
      ประกาศ กำหนดการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท Web Editor News
  การประชุมเพื่อแจ้งหลักเกณฑ์การแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ศูนย์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการนี้ นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายซุปเปอร์ สุกันทา หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์กติกาการแข่งขัน ดังเอกสารแนบ
1. กำหนดการและหลักเกณ์การจัดการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
2. ลำดับตำแหน่งที่นั่งของผู้เข้าแข้งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
   

 

[ดูหน้าเว็บแบบ ขาวดำ | สี]