สื่อการสอน

W3_Map&Sound_Authoware 7 W0_เทคนิค_PPT&Authoware 7

W4_Interaction-Login_Authoware 7 W0_Setting-Program-Authoware 7
W5_Interaction-Botton_(Part.1)  

W5_Interaction-Botton_(Part.2)
Coming Soon
การ Package File W6_การสร้างเนื้อหาจาก Hot_Spot
W7 Part1 สร้างหน้าเมนู W7 Part2 เนื้อหา
W7 Part3 แบบฝึกหัด  
 
   
   
   


ดาวน์โหลดไฟล์งานWorkshop5


ดาวน์โหลด Program Authoware 7.0