"สทธา สาธุ ปติฏฐิตา   ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ"                                                                 **นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนได้แล้ว...
 
 
http://www.free-counter-plus.com
 

 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรม

การสร้างแบบทดสอบตามแนว PISA 1 ตุลาคม 2557
ตรวจสุขภาพครู 28 สิงหาคม 2557
แสดงความยินดีกับนักกีฬา และตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 14 สิงหาคม 2557
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ 8 สิงหาคม 2557

เปิดประตูสู่อาเซียน 8 สิงหาคม 2557

โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารสูง 1 สิงหาคม 2557
 
 
 
 

ลิงค์ภายนอก

 
 

ลิงค์ภายใน