"สทธา สาธุ ปติฏฐิตา   ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ"                                                                 **นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนได้แล้ว...
 
 
http://www.free-counter-plus.com
 

 

 
 
 
 
 
         - Download เอกสารประมวลรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
         - ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 
 
 
 

         การสร้างแบบทดสอบตามแนว PISA 1 ตุลาคม 2557
         ตรวจสุขภาพครู 28 สิงหาคม 2557
         แสดงความยินดีกับนักกีฬา และตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 14 สิงหาคม 2557
         วันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ 8 สิงหาคม 2557

         เปิดประตูสู่อาเซียน 8 สิงหาคม 2557

         โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารสูง 1 สิงหาคม 2557 
 
 
 
 

ลิงค์ภายนอก

 
 

ลิงค์ภายใน