กำหนดการระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557                                                                                                        
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-959-3747